Աշակերտների շարժ

 

2018-2019թ. ուս տարվա առաջին կիսամյակում տեղափոխված և ընդունած աշակերտների շարժը

 

2017-2018թ. ուս տարվա ընթացքու տեղափոխված և ընդունած աշակերտների շարժը