Աշխատակազմ

22Տնօրեն —              Սողոմոնյան Դոնարա

Հաշվապահ —      Ադամյան Անուշ

Ուսուցիչներ —     Ոսկանյան Անահիտ

     Խալափյան Լաուրա

    Գասպարյան Գալյա

   Հովհաննիսյան Սուսաննա

   Համբարձումյան Արմեն

Տնտեսական աշխատողներՄնացականյան Էդիկ

   Գասպարյան Արամայիս

    Բաղդասարյան Նվեր

    Բադալյան Գագիկ

    Բալասանյան Կարինե

    Հոռոմսիմյան Գյուլնարա