Ուսուցչական կազմ

Ոսկանյան Անահիտ

Խալափյան Լաուրա

Գասպարյան Գալյա

Հովհաննիսյան Սուսաննա

Համբարձումյան Արմեն